FirefoxInstal·lacióTutorialTutorialsUbuntu

Instal·lar Firefox (paquet deb) a Ubuntu des del repositori oficial de Mozilla

Per defecte, ens instal·la el paquet snap de i si no volem saber res de snapd, en aquest tutorial explico com no deixar rastre del mateix en el nostre sistema operatiu. Però compte, primer cal que instalem Firefox des del repositori oficial de Mozilla perquè desprès d’eliminar tots els paquets snap, ens quedem sense Firefox.

Doncs endavant, aquests son els passos per a tenir Firefox oficial de . Si encara no el tenim, creem el keyring:

sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings

Hi importem la clau de la signatura:

wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null

Afegim la clau de la signatura a sources.list:

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null

Configurem la prioritat del paquet Firefox (després de cada línia hem de premer Intro):

echo '
Package: *
Pin: origin packages.mozilla.org
Pin-Priority: 1000
' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla

Actualitzem el sistema i hi instalem Firefox:

sudo apt update && sudo apt install firefox

Volem tenir-lo en #català:

sudo apt install firefox-l10n-ca

Ja està! fàcil i divertit.

Avatar photo
Hi, I’m spla

De vegades escric

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *