Rails - Ruby - Tutorial - Tutorials

Ruby on Rails a Debian Buster

Feia temps que em deia “has de llegir un tutorial de Ruby on Rails per aprendre’l”. M’ho deia perquè Mastodon està principalment fet en aquest llenguatge de programació i la seva funcionalitat és espectacular. El moment ja ha arribat.

Estic aprenent els conceptes bàsics de Ruby on Rails, com per exemple que és un llenguatge basat en el patró MVC, M de Model, V de View i C de Controller. Model és l’encarregat de gestionar les bases de dades, View les pàgines (views) que es veuran en el navegador i Controller qui controla tot plegat. Ruby on Rails inclou tot el necessari per a crear aplicacions web, amb les dades relacionades dins la base de dades que vulguem, per exemple SQLite per a projectes petits o Postgresql per a projectes grans com ara Mastodon.

Crear un projecte, per exemple Blog, a Ruby on Rails és tant fàcil com teclejar el següent en el terminal:

rails new blog

Això genera tota l’estructura de directoris i fitxers necessaris per el projecte, dins de la carpeta blog. Però no avancem esdeveniments.

Com instal·lem Ruby on Rails a Debian Buster? Cal preparar el nostre estimat Debian amb els prerequisits:

sudo apt install build-essential curl nodejs

sudo apt install gawk autoconf automake bison libffi-dev libgdbm-dev libncurses5-dev libsqlite3-dev libtool libyaml-dev pkg-config sqlite3 zlib1g-dev libgmp-dev libreadline-dev libssl-dev libpq-dev

I si no el tenim encara l’hi posem git:

sudo apt install git

Instal·lem yarn:

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt update
sudo apt install yarn

Per a gestionar les versions de Ruby del nostre sistema va d’alló més be ‘rbenv’. Com a usuari normal fem:

git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
cd ~/.rbenv && src/configure && make -C src
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec bash
git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build

Després dels passos de dalt ja podem instal·lar la versió concreta de Ruby que vulguem, per exemple la v2.6.6:

RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-jemalloc rbenv install 2.6.6
rbenv global 2.6.6

Si dona l’error “configure: error: jemalloc requested but not found” cal que instal·lem la llibreria de desenvolupament de jemalloc:

sudo apt install libjemalloc-dev

I repetim els passos anteriors:

RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-jemalloc rbenv install 2.6.6
rbenv global 2.6.6

Comprovem que s’ha instal·lat amb éxit fent ‘ruby -v’:
ruby 2.6.6p146 (2020-03-31 revision 67876) [x86_64-linux]

Un cop tenim Ruby instal·lat ja podem fer ús del comando ‘gem’, que ens servirà per a instal·lat ‘gems’, o sigui, tot tipus de llibreries i dependències per el nostre projecte. Si no volem que ‘gem’ ens instal·li també la documentació, li podem dir així:

echo "gem: --no-document" > ~/.gemrc

Ara necessitem tenir el ‘bundler’, que ens ajudarà a gestionar les dependències de la nostra aplicació:

gem install bundler

I ja li toca el torn a Rails!

gem install rails

Quan hagi acabat ens dirà “40 gems installed” i podrem comprovar la versió que tenim amb “rails -v”. A mi em retorna “Rails 6.0.3.4″. 
Ara ja podem crear els nostres projectes, fets amb Ruby on Rails, però ho veurem en un següent article.

Avatar photo

De vegades escric

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *