• Blog

    Lobbys ebrencs

    Hom sol dir que un dels factors principals per a mesurar la maduresa d’una societat és la implicació i la participació directa i activa d’aquesta en els assumptes del que podríem dir la cosa pública. Se suposa —en principi, se suposa— que com més implicació de la ciutadania en la millora…